Bingo spelregels en prijzen

Wat gebeurt er als iemand een bepaald patroon op de kaart heeft? De speler mag omgeroepen dat hij het spel gewonnen heeft door bingo te roepen. Dit moet luid genoeg zijn zodat   iedereen het kan horen. Als bingo is geroepen komt gelijk een assistent van de organisatie naar je toe om te kijken of het echt zo is en je kaart te verifiëren. De organisator van het spel roept dan de winnende nummers om zodat alle spelers het kunnen horen. De kaart van de speler wordt dan vaak in een computer gedaan zodat de computer nogmaals checkt of het echt de winnende kaart is. Ook kunnen andere spelers de kaart vaak inzien en controleren. Misverstanden komen niet vaak voor en vals spelen is zeldzaam.

Als twee spelers tegelijkertijd bingo winnen wordt de hoofdprijs evenredig verdeeld onder hen. Als drie deelnemers de prijs winnen gebeurt hetzelfde. Omdat bijna geen elk casino of speelhal dezelfde regels hanteert, is het een goed idee om vooraf de regels goed door te lezen. Kijk ook goed naar welke prijzen te winnen zijn en welke patronen je daarvoor moet hebben. Wat je ook doet probeer nooit zelf een bingo kaart te veranderen. Dat is het niet waard en ervaren spelers en organisatoren en casino’s hebben dat snel door. Er bestaat de kans dat je dan geschorst wordt voor vals spelen. Je kan zelfs vervolgd worden bij de wet. Volg daarom de regels en speel eerlijk. Vaak moet je minimaal 18 jaar ouder zijn om te mogen spelen. Ook is alcohol, chips en andere snacks tijdens evenementen vaak verboden. Ook kunnen bepaalde spelers de toegang ontzegd worden. Het vooraf reserveren van bepaalde kaarten en bepaalde ballen is vaak ook niet toegestaan. Ook wordt het vaak niet toegestaan dat spelers zijn vrienden of familie meenemen om te kijken. Het risico bestaat dan dat ze op de kaarten van andere spelers kunnen kijken. Dit komt het spel niet ten goede.

Een andere belangrijke spelregel is dat je bingo moet roepen nadat het winnende getal is getrokken. Roep je geen bingo en is er een nieuw getal getrokken, dan kan je het spel niet meer winnen. Dan is het te laat. Hetzelfde geldt als iemand anders een bepaald patroon wint en je hebt zelf niet bingo geroepen. Je blijft dan verliezer van het spel. Neem ook altijd als je naar een speelhal of casino gaat je paspoort mee en andere vormen van identificatie. En neem je bankpas mee. Dit is goed omdat ze je leeftijd kunnen checken en voor het uitbetalen van een bepaalde prijs. Als je een prijs wint, laat dan je bankgegevens en je bankrekeningnummer achter. Vaak word je naam bekendgemaakt aan het grote publiek. Hier moet je vooraf mee akkoord gaan. Nu heb je de basis van bingo geleerd.